SPIDER SPORT new logo
broken link Попаднали сте на останки от нашия стар сайт.
Вижте новия тук >>
SPIDER SPORT

Правилно,  Постепенно,  Постоянно !  

Пионерите на ниско-въглехидратна диета "НВД" и тежко трениране със свободни тежести

началоEnglish version
Кои сме ние Предлагаме ви Статии Упражнения FAQ Блог Форум
Връзки
Препоръчано
Речник с термини
Речник с термини

автор: Милко Георгиев

ВИИТ (Високо-Интензивна Интервална Тренировка)
HIIT - High Intensity Interval Training

Тренировка, при която се редуват максимално високо с ниско натоварване. Например редуване на спринт с ходене. Това е най-добрият начин за горене на мазнини без горене на мускули.

Интензивност на натоварването
Load intensity

Степента на натоварване спрямо максимално възможното за дадено движение (тичане, вдигане на тежест и т.н.). При работа с тежести се обозначава като процент от 1RM. При максимално постижение 120 кг, то 85% 1RM (85% интензивност) е равно на 102 кг.

НВД (Ниско-Въглехидратна Диета)
LCD - Low-Carb Diet

Режим на хранене, при който количеството на калориите идващи от въглехидрати е под 20% от общите калории.

ВМ-НВД (Високо-Мазнинна - Ниско-Въглехидратна Диета)
HF-LCD - High-Fat Low-Carb Diet

НВД, при която количеството на мазнините е над 50% от общите калории.

ВМ-НВД форум : Контрол на теглото

Хипертрофия
Hypertrophy

Увеличаване напречното сечение на мускулите.

Миофибрилна хипертрофия
Myofibrillar hypertrophy

Нарастване броя на миофибрилите в мускулните фибри. Миофибрилите са в основата на мускулната контракция и по този начин нараства потенциалната сила на даден мускул. Оптималният начин за постигане е с големи тежести (85–100% 1RM) и малко повторения (1-5).

Саркоплазмена хипертрофия
Sarcoplasmic hypertrophy

...очаквайте скоро...

1RM (One Repetition Maximum)
МЕП - Максимум за Едно Повторение

Максималната тежест, която може да бъде преодоляна само веднъж в дадено упражнение.

автор: Милко Георгиев

2003-2018 SPIDER SPORT © Всички права запазени!               : English : Чести въпроси : Речник : Връзки : Отговорност : Контакти :